Krete Kallaste

Jurist
E-post: krete.kallaste@concordia.ee

Krete Kallaste töötab Advokaadibüroos Concordia juristina. Krete abistab advokaate kohtumenetlustes ja tsiviilvaidlustes, peamiselt perekonnaõiguse valdkonnas.

Krete on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Eelnevalt on ta töötanud Harju Maakohtus ja AS SEB Pangas rahapesu ja terrorismi tõkestamise valdkonnas. Varasemalt on ta läbinud õigusalase praktika Lääne Ringkonnaprokuratuuris.

Krete Kallaste töökeeled on eesti keel ja inglise keel.