Mihkel Tasa

Nõunik, juhatuse liige
E-post: mihkel.tasa@concordia.ee

Mihkel Tasa nõustab Concordia advokaate peamiselt äriõiguse ja lepinguõiguse valdkondades ning tegutseb äriühingute omandamise, võlakirjade emiteerimise ja kinnisvaratehingute alal. Samuti on Mihkel Tasal suured kogemused haldus- ja riigiõigusega seotud valdkondades, sh ehitus- ja planeerimisõiguses ning riigihangetes.

Mihkel Tasa on teinud Eesti Vabariigi Põhiseaduse 3. peatüki analüüsi Vabariigi Valitsuse juurde moodustatud EV Põhiseaduse Ekspertiisikomisjonile ning kuulus 01.01.2006 jõustunud tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu koostamise töögruppi.

Mihkel Tasa töökeeled on eesti, inglise, saksa, soome ja vene keel.